લોજિસ્ટિક્સ બોક્સ

  • લોજિસ્ટિક્સ અને સ્ટોરેજ માટે ઢાંકણાવાળા બોક્સ

    લોજિસ્ટિક્સ અને સ્ટોરેજ માટે ઢાંકણાવાળા બોક્સ

    એપ્લિકેશન્સ: પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનર ટોટ બોક્સનો ઉપયોગ સંગ્રહ અને પરિવહન દરમિયાન કિંમતી અથવા નાજુક વસ્તુઓને નુકસાન અને ચોરીથી અંદર રાખવા માટે થાય છે.સુપરમાર્કેટ ચેઇન સ્ટોર્સ, ડિપાર્ટમેન્ટ શોપિંગ મોલ્સ, પરિવહનમાં અસરકારક સંગ્રહ અને અનુકૂળ હિલચાલ માટે તેઓ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.